Privacyverklaring

Met het versturen accepteer je onze privacyverklaring: persoonsgegevens gebruiken wij alleen in het kader van deze campagne. Je naam en e-mailadres gebruiken we alleen om met jou te communiceren. De straatnaam en viercijferige postcode om te zien hoeveel bewoners uit verschillende buurten en dorpen meedoen en om wijkgericht extra ondersteuning te kunnen aanbieden. Het type huis en aantal bewoners gebruiken we om het effect van de campagne te kunnen vaststellen bij verschillende typen huishoudens en om de campagne eventueel tussentijds aan te passen.